Personopplysninger 

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene. 

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven. 

Behandlingsansvar 

Salten Brann IKS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for det formål som fremgår nedenfor. Det at Salten Brann IKS er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Salten Brann IKS som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. 

Dersom Salten Brann IKS velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle personopplysninger, altså data om deg, kaller vi det en databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Standard for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle personopplysninger på Salten Brann IKS sine vegne og til klare og tydelige definerte formål, slik personvernforordningen krever. 

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.