I resten av organisasjonene vil det periodevise være behov for å rekruttere personell med bakgrunn som brannkonstabler, feiere/feierlærlinger, administrativt personale, ingeniører og alarmsentraloperatører. For et selskap i utvikling vil det også forekomme tidsbegrensede prosjektstillinger.