I resten av organisasjonene vil det periodevise være behov for å rekruttere personell med bakgrunn som brannkonstabler, feiere/feierlærlinger, administrativt personale, ingeniører og alarmsentraloperatører. For et selskap i utvikling vil det også forekomme tidsbegrensede prosjektstillinger.

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder
Tlf. +47 916 90 982
E-post: per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no