Det er mange måter å komme i kontakt med oss. Nedenfor ser du noen av kontaktpunktene.
Du kan også søke på ansatte i Salten Brann. På høyre side finne du ansatte i den enkelte avdeling.

 

Besøk Hovedstasjonen

Salten Brann IKS
Olav V gate 200
8070 Bodø

 

Postadresse

Salten Brann IKS
Olav V gate 200
8070 Bodø
post@saltenbrann.no

Fakturaadresse

Salten Brann IKS
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 BODØ

Organisasjonsnummer: 990 565 325 
Bankkontonummer: 1503.40.31603

Elektronisk faktura
Salten Brann IKS ønsker primært å motta elektronisk faktura på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF). Dette er en tjeneste som gir en rekke fordeler:

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto og automatiserte rutiner
  • Redusert risiko for feil (ved tasting og/eller tolking ved skanning)

Vi benytter Visma som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse: 9908:990565325

Kundenummer: 111689

 

Her kan du sende oss en melding