Når byggesaken er avsluttet står bygningseier igjen med en fysisk bygning og diverse dokumentasjon.Mengden av dokumentasjon varierer mye, avhengig av byggets kompleksitet, herunder hvilke brannsikringstiltak som skal sikre beboere og bygget.

Eksempel på brannsikringstiltak er brannvegger, seksjoneringsvegger, brannceller med tilhørende krav til vegger, dører og eventuelt vinduer, sprinkleranlegg, brannslanger, rømningsveier, om dører har krav til selvlukking, brannalarmanlegg/varsling, skilting, ledelys osv.

Etter brannlovgivingens sin Forebyggendeforskrift skal bygningseier kunne dokumentere både hva som er kravene til bygget og at brannsikringstiltakene vedlikeholdes og etterleves.

Borettslag og sameiers plikt til internkontroll

Borettslag og sameier er å oppfatte som virksomheter etter Internkontrollforskriftens bestemmelser. Styret og styreleder regnes som boligeier etter forskriften og har plikter som beskrevet.

Brannvesenet er tilsynsmyndighet etter brannlovgivingen og for den delen av internkontrollen som omfattes av Internkontrollforskriften.

I Internkontrollforskriften er virksomhetenes arbeidsoppgaver beskrevet i § 5, til sammen 8 punkter hvorav de fleste skal være dokumentert i virksomhetens system.