Lading

Før det monteres uttak for lading må tilstanden og kapasiteten i det elektriske anlegger
vurderes av elektroinstallatør.

Det er viktig å huske på at dersom man bruker Mode 2 eller Mode 1 (med vanlig stikkontakt) ved lading, skal den forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Du kan og montere en ladestasjon for din elbil. Skjøteledning skal ikke benyttes, dette grunnet fare for skade og varmgang.

Bilde av mode 2 ladekabel (Vanlig stikkontakt) til elbil

Mode 2 ladekabel for elbil

Anbefalinger

I garasjeanlegg bør elbiler parkeres nær inn-/utkjøringer og med god avstand mellom
kjøretøy.

Thermal runaway

Det er svært få hendelser der selve elbil-batteriet er årsaken til brannen, dette vil normalt skje
som følge av en ytre fysisk skade (kollisjon) eller en helt spesiell situasjon med ytre
oppvarming. Thermal runaway vil si at et batteri på grunn av en ytre eller indre påvirkning
varmes opp. Om varmen ikke kan avgis effektivt, vil det skape en kjedereaksjon hvor
temperaturen fortsetter å øke, og i enkelte tilfeller kan cellen ta fyr.


DSB har laget en veileder for elbiler med hensyn til lading og sikkerhet:
Elbiler - lading og sikkerhet