Hvis du våkner midt på natten av røykvarsleren som uler er det fort å bli stresset. Derfor er det viktig å ha brannøvelser slik at du føler du mestrer dine oppgaver ved et eventuelt branntilløp, uansett om du bor alene eller med en familie.

Hvor står nærmeste slukkemiddel? Hvordan bruker du dette? Hvilke alternative rømningsveier kan du benytte. Hvem henter barna? Det er mange ulike situasjoner som kan oppstå ved en brann som dere kanskje ikke har tenkt over.

Tren på evakuering av huset. Prøv alle de forskjellige rømningsveiene og sjekk at de er lett
tilgjengelige. Har dere rømningsstige bør denne testes. Påse at alt av slukkemiddel fungerer.
Utløs gjerne en av røykvarslerne slik at barna faktisk skjønner hva lyden betyr. Mange barn blir
skremt når de hører røykvarsleren og gjemmer seg f.eks. under sengen eller i et skap o.l.

Etter hvert som barna blir eldre kan de kanskje ta seg ut av boligen på egenhånd. Avtal derfor et fast møtested utenfor boligen som alle kan samles ved. Er det barnesikring på soveromsvinduet må du selv vurdere når barnet er gammelt nok til å lære seg hvordan denne åpnes slik at de selv kan komme seg i sikkerhet.

Bor dere i boligblokk eller borettslag/sameie finnes det ofte egne branninstrukser som dere må gjøre dere kjent med.

 
Den vanligste prioriteringen ved en brann er:
 
REDDE:

Sørg for at hele familien kommer i trygghet på det avtalte møtestedet utenfor
boligen.

VARSLE:

Varsle brannvesenet på nødnummer 1-1- 0. Varsle også naboer.

SLOKKE: 

Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med
husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå imidlertid å utsette dere for stor fare.
Husk at røyken er svært giftig. I mange tilfeller er det best å vente på brannvesenet.