Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

  • Det anbefales å montere varslere på rom med mange elektriske artikler, som f.eks. soverom, bod med fryser o.l.
  • Røykvarsleren skal monteres i taket, minimum en halv meter vekk fra veggen. Hvis du har skråtak monteres den omtrent en meter ned fra mønet.
  • Test røykvarslerne månedlig og bytt batteri årlig. Hvert tiende år er det anbefalt å bytte selve varsleren da sensitiviteten og funksjonaliteten kan svekkes over tid.
  • På fritidsboliger og hytter hvor det kan gå lang tid mellom hvert besøk er det spesielt viktig å teste at batteriet fortsatt fungerer.
  • Over halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten røykvarsler som virker.
  • Hos eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne hvor det er behov for ekstra varsling pga. dårlig hørsel og syn, finnes det varsling med vibrering eller lys.

 

Typer røykvarslere

Det finnes flere typer røykvarslere og velge mellom på markedet. Her vil vi forklare litt om hver enkelt typeDet anbefales seriekoblede, kombinert-varslere for å få så tidlig varsling som mulig.