Innledningsvis kan det være greit med noen begrepsavklaringer. Det er ikke rømningsveier inne i en privat bolig (enkeltstående leilighet, enebolig, del av tomannsbolig o.l.). Boliger bygges som én branncelle og regelverket regulerer mulighetene for å rømme ut av boligen/branncellen. Hybel er en del av en bolig og reglene for rømning fra boligen og hybelen blir de samme.

Typiske regler for rømning fra bolig:
 • Har boligen din ett plan (en etasje) så er det bare krav om utgang rett ut på bakkeplan. Dette kan være inngangsdøren.
 • Hvis du har en bolig eller leilighet over flere plan (mer enn en etasje) må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Dette kan være rømingsvindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.
 • For hver etasje skal minst annet hvert rom for varig opphold ha rømningsvindu/utgangsdør.
 • Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m, jf. figur. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.
 • Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet.
 • Er det 5,0 m fra vindusåpning til planert terreng er det valgfritt å montere stige.
 • Er det mellom 5,0 og 7,5 m fra vindusåpning til planert terreng skal det være stige. Nyere bygg (etter byggeforskriftene fra 2010) eller bygg hvor loft er tatt i bruk etter 2010 skal ha ryggbøyler på stigen.
 • Rømningsvei fra tidligere godkjent byggesak kan ikke settes varig ut av funksjon uten ny byggesaksbehandling.

Bilde av godkjent rømningsvindu

En felles korridor som deles av flere leiligheter vil være rømningsvei. Bygningsregelverket inneholder en rekke andre regler som er ment å legge til rette for sikker rømning og å hindre røyk- og brannspredning til rømningsveier. For eksempel kan det være krav til ubrennbare flater i korridorer og i trapperom som er rømningsvei. Rømningsvei skal ikke møbleres. Trapperom for rømning i boligkomplekser har krav til brannklassede dører og kan ha krav til sluser foran trapperom. Noen trapperom er utstyrt med viftesystemer for trykksetting, alt for å unngå røyk i trappa.


For de som er mere teknisk interessert har vi sakset følgende fra bygningsregelverket.
Bygningsregelverket forvaltes av byggesakskontoret i kommunen.


Veiledning til tredje ledd
(krav i tredje ledd kommer i tillegg til krav i første og annet ledd)

Preaksepterte ytelser

Følgende ytelser må minst være oppfylt:

 1. I byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 m over planert terreng, eller til og med 7,5 m over planert terreng dersom det er atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det være atkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Stige eller trapp må ha avstand minimum 2,0 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme.2.
 2. I byggverk i risikoklasse 3 kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 2,0 m over terreng. Ved større høyder må det være atkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Trapp må ha avstand minimum 2 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme.
 3. I risikoklasse 1, 2 og 3 må etasjer beregnet for 15 personer eller mindre ha minst ett rømningsvindu. Etasjer beregnet for mer enn 15 personer må ha ett ekstra rømningsvindu pr. 15 personer. Vinduene må være hensiktsmessig fordelt i etasjen. Avstand til nærmeste rømningsvindu må ikke være større enn angitt i tabell 1.
 4. I risikoklasse 4 må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.
 5. Fra mellometasje beregnet for maksimum ti personer i byggverk i risikoklasse 1, 2, og 3 kan utgangen være interntrapp til underliggende plan.
 6. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m, jf. figur 5. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.
 7. Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet.
 8. Rømningsvindu, unntatt i boenheter, må ha markeringsskilt.
 9. Rømningsvindu må være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap. I etasjer beregnet for inntil 15 personer, og i boenheter, er det tilstrekkelig at ett rømningsvindu er tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap.
 10. Utgang til balkong anses likeverdig med rømningsvindu når tilhørende ytelser for å lette rømning er oppfylt.
Anbefalinger

Avstand fra golv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,0 m med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. Dersom vindu har underkant mer enn 3,0 m, men mindre enn 5,0 m, over planert terreng bør det monteres stige for å lette rømningen. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.