Er du ikke trygg på rømningsforholdene, så ta dette opp med huseier. Finner du ikke annen løsning kan du sende bekymringsmelding til kommunens byggesakskontor eller brannvesen.

Vi skiller mellom boliger og hybler. Hybler er en del av en større boenhet og inngår i boligen. Leier
man en hybel i en boenhet vil det være rømningen i boligen som helhet som gjelder.

  • Hybler kan ikke innredes og fungere som selvstendige boenheter uten at det foreligger godkjent byggesak.
  • Likeledes kan boenheter ikke deles opp i flere boenheter uten byggesaksbehandling.
  • Vanligvis gis det ikke tillatelse til varig opphold i kjellere. Godkjente kjellerleiligheter eller kjellerhybler eksisterer knapt i Norge.

Det er ikke nødvendigvis ulovlig å leie ut hybel uten eget godkjent rømningsvindu. Men hybelen må være godkjent som et rom for varig opphold. Siden hybelen er å betrakte som en del av boenheten for øvrig forutsetter dette uhindret tilgang til andre nærliggende rom i samme etasje i leiligheten hvor det er rømningsvindu, f.eks. gjennom nabohybel/-rom. Og tilgangen må være der til enhver tid. For bolig skal minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.

Det er heller ikke ulovlig å leie ut en leilighet med ett soverom til to personer som ønsker å sove adskilt. En sovealkove kan imidlertid bare innredes i et rom beregnet for varig opphold, f.eks. i stua. En bod er ikke beregnet for varig opphold.

Uavhengig av ovenstående er det for deg som leietaker viktig å redusere risikoen for brann. 40 % av all brann starter med feil bruk eller feil i det elektriske anlegget. Se over slike forhold. Etterskru/stram opp eventuelle skrusikringer og sjekk varmgang (varmgang på sikring betyr at elanlegget er overbelastet) på skrusikringer i eldre sikringsskap. Unngå og/eller vær forsiktig med bruk av stearinlys, bar ild etc.

Sørg for at du har tilstrekkelig med antall røykvarslere og at disse virker. Bruk testknappen, skift eventuelt batteri. Flere varslere kan gi tidligere varsel om røykutvikling. Huseier har plikt til å holde røykvarslere, men anskaff gjerne flere selv. Ha alltid varsler i området der du sover.