Slik gir vi deg varsel om Feiing- og tilsyn med fyringsanlegget

De fleste vil motta en SMS fra et 14- sifferet nummer med informasjon om besøket. Les hele varselet. Følg lenken i SMS eller logg inn på MinEiendom for å se hele varslet og utfyllende informasjon. Dersom avtalen ikke passer må du kontakte feieren på angitt telefonnummer i varslet. Dersom du ikke er tilstede ved avtalt tidspunkt må du må selv kontakte oss for ny avtale. Det er ditt ansvar å tilrettelegge slik at vi får utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

For at vi skal kunne varsle deg med SMS er det viktig at du har registrert riktige opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom vi ikke når deg med SMS vil vi forsøke å ringe eller legge igjen varsel på døra eller i postkassa.

Hva må du gjøre før feiing- og/eller tilsyn med fyringsanlegget

Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig

  • Alle rom med ildsteder, skorsteiner, brannmurer, luker og spjeld tilhørende anlegget må være tilgjengelig ved feiing og tilsyn med fyringsanlegget.
  • Steng alle luker og spjeld på fyringsanlegget.
  • Ikke fyr i ovnen.
  • Sørg for sikker adkomst for feiing og tilsyn.
  • Sørg for at pipehatt eller lignende fjernes før feiing eller er tilpasset slik at det enkelt kan fjernes ved feiing og inspeksjon.
  • Sørg for at sotluka kan åpnes slik at sot kan fjernes og pipa kan inspiseres fra innsiden. Det er svært viktig at sotluka blir tømt etter feiing for å redusere faren for brann i skorsteinen.

Skal det feies fra tak?

Dersom feiing skal utføres fra tak, må stige settes opp eller legges lett tilgjengelig. Ring oss på forhånd dersom du trenger hjelp med stigen.

Dette må være på plass før vi kan feie fra tak.

Skal det feies fra luke på loft eller fra sotluke?

Da må det være ryddig og god plass rundt feie/- sotluka.