På redningsselskapet sine nettsider finnes det råd og veiledning om tiltak for å
hindre brann ombord, og om hvordan man bør opptre hvis det begynner å
brenne. Også i brosjyren «Trygg i båt», utgitt av Bergen brannvesen, finnes det
masse viktig informasjon om sikkerhet i fritidsbåt.

I fritidsbåter er det viktig å sørge for tidlig varsling og rask tilgang til slokkeutstyr i
tilfelle brann. Tenk brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for
sent.

Kombinasjonen lettantennelige materialer og brannfarlig væsker og gasser, gjør at
det kan stå om sekunder når det først begynner å brenne ombord. Begrensede
rømningsmuligheter fører i tillegg til at situasjonen raskt blir kritisk for de som er
ombord, enten båten er til sjøs eller ligger fortøyd i en havn som gjerne er tettpakket
med båter.

Husk!
  • Monter røykvarsler.
  • Gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.
  • Installer eventuelt gassvarsler.
  • Sjekk det elektriske anlegget.
  • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten.
  • Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.