1.oktober er det FNs eldredag, bruk dagen på å ta en kaffekopp og den livsviktige kjøkkenpraten med noen du er glad i. Det ligger mye omsorg i å ta en enkel brannsikkerhetssjekk hjemme hos noen du bryr deg om. 

Bevissthet rundt brannfarer og gode vaner forebygger mange branner. 

Salten Brann IKS har initiert et interkommunalt samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper med sine eierkommuner. Dette samarbeidet har fått navnet Trygg Hjemme Salten. 

Trygg Hjemme Salten har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider.  

Trygg Hjemme Salten er et livsviktig samarbeid for å redde liv. Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken. 

Trygg Hjemme Salten vil ha som mål å gjennomføre forebyggende aktiviteter som bidrar til at personer i risikoutsatte grupper ikke omkommer i brannulykke.