Behovet for feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg baseres på risiko for brann i det enkelte fyringsanlegget. Det er derfor ikke fastsatt hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Hvor hyppig det er feiing og tilsyn med ditt fyringsanlegg baseres på type bebyggelse, fyringsanleggets tilstand, hvor mye det blir brukt og hvordan det brukes. Derfor er det viktig at du melder fra om alle endringer du gjør på fyringsanlegget som kan ha betydning for brannsikkerheten, slik at vi kan vite når du faktisk har behov for oss.

Det er de samme reglene for fyringsanlegget i bolig, fritidsbolig og andre typer bebyggelse med fyringsanlegg for oppvarmingsformål.

Logg inn på MinEiendom for å se informasjon om ditt fyringsanlegg.

For spørsmål om feiing og tilsyn kan du kontakte oss på post@saltenbrann.no eller på telefon 48058439