Røykvarsler

Det er krav om at hver boenhet skal ha montert minst en røykvarsler i hver etasje. Alarmen
skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom.

Brannalarmanlegg

Beboere i bygninger med flere boenheter bør bli varslet dersom det begynner å brenne i for
eksempel korridorer, trapperom og kjellerområder eller hos naboen. Derfor kan det være
fornuftig å installere brannalarmanlegg med røykdetektor.

Slokkeutstyr

Hver boenhet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen. Dette kan
være en godkjent husbrannslange eller et håndslokkeapparat. Det er viktig at husbrannslangen rekker inn til alle rom og at håndslokkeren har minimum effektivitetsklasse 21A dersom det er et 6kg apparat. I fellesarealer må det vurderes om det er behov for å plassere ut slokkeutstyr. Det er
midlertidig krav om slokkeutstyr i fyrrom.

Kontroll av slokkeutstyr

Det er eiers ansvar at slokkeutstyr kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med leverandørens
retningslinjer, beboeren skal sørge for at det jevnlige vedlikeholdet og tilsynet med
slokkeutstyret opprettholdes. Pulverapparat skal til kontroll hvert 5. år og service hvert 10. år. Skumapparater skal ha service hvert 5. år.

Brannskiller

Brannskiller skal sørge for at et eventuelt branntilløp ikke sprer seg videre i bygningen i løpet
av en fastsatt tid, vanligvis er dette 30 eller 60 minutter. I borettslag er det styret som har
ansvaret om å kontrollere brannskillene. Beboere har ansvar for å melde fra til styret dersom
de oppdager feil eller mangler ved brannsikringen.

Sjekkpunkter
  • Sjekk at gjennomføringer for kabler og rør er tette.
  • At materialvalget i vegger og dører er riktig (brannmotstand)
  • Dører som er selvlukkende fungerer og lukker seg helt igjen. Dører i branncellebegrensende vegger skal ikke holdes åpne ved hjelp av kiler, dersom det er nødvendig å ha disse åpne kan det monteres magnetholder.
Rømningsveier

Rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindringer.

Dører skal slå ut

Dører i rømningsveien skal som hovedregel slå ut i rømningsretningen. Dører fra de enkelte
boenheter kan imidlertid slå mot rømningsretningen. Alle rømningsveier skal kunne åpnes fra
innsiden uten nøkkel.

Tilgjengelighet for brannvesenet

Det er viktig å kartlegge brannvesenets tilgjengelighet til fasadene i boligområdet. De
vanligste hindrene er parkerte biler, trange passasjer og brøytekanter/snøhauger.