Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Har du røykvarsler blir du varslet tidlig
hvis uhellet er ute. Med et slokkeapparat og et brannteppe øker sjansen for at du
klarer å slokke brannen tidlig, enten det brenner hos deg selv eller naboen.

Viktige holdepunkter
  • Hold minst 3 meters avstand! På campingplasser skal det være minst 3 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt.
  • Monter røykvarsler! Ved en brann teller hvert sekund. Har du en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker før du legger ut på tur.
  • Husk brannslokkingsapparat! Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og jevnlig blir vedlikeholdt. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer.
  • Pass på grillen! Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken – på utsiden av teltet.
  • Sjekk elanlegget! Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er årsak til mange branner årlig. Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske om bord, før ferieturen starter.