Hver bolig skal ha varslings- og slokkeutstyr for brann og utstyret må virke. Utstyret må vedlikeholdes og erstattes ved behov.

Rømningsveiene skal holdes åpne. Derfor er det viktig at trappeoppganger og korridorer ikke blir brukt som lagringsplass.

En annen viktig ting å tenke på vil være parkering av biler. Pass på tilgjengeligheten til bygningen for brannvesenets utrykningskjøretøy.

Videre er det krav om at styret i alle borettslag og sameier (boligselskap) har et internkontroll-/HMS system.