Noe forenklet kan man si at den som bygger må forholde seg til bygningslovgivingen og at brannlovgivingen overtar når det foreligger en avsluttet byggesak.  

Når byggesaken er avsluttet står bygningseier igjen med en fysisk bygning og tilhørende dokumentasjon. Herunder hvilke brannsikringstiltak som skal sikre beboere og bygget. 

Eksempel på brannsikringstiltak 

 • Brannvegger 

 • Seksjoneringsvegger 

 • brannceller med tilhørende krav til vegger 

 • dører og eventuelt vinduer 

 • om dører har krav til selvlukking  

 • Sprinkleranlegg 

 • Brannslanger 

 • Rømningsveier 

 • Brannalarmanlegg/varsling 

 • Skilting 

 • ledelys osv. 

Etter brannlovgivingens sin Forebyggendeforskrift skal bygningseier kunne dokumentere både hva som er kravene til bygget og at brannsikringstiltakene vedlikeholdes og etterleves. 

Eksempel på viktige momenter til brannvernrutiner

 • Hver bolig skal ha varslings- og slokkeutstyr for brann og utstyret må virke etter hensikt. 

 • Rømningsveiene skal holdes åpne. Derfor er det viktig at trappeoppganger og korridorer ikke blir brukt som lagringsplass. 

 • En annen viktig ting å tenke på vil være parkering av biler. Pass på tilgjengeligheten til bygningen for brannvesenets utrykningskjøretøy. 

 • Videre er det krav om at styret i alle borettslag og sameier (boligselskap) har et internkontroll-/HMS system.

Borettslag og sameiers plikt til internkontroll

Borettslag og sameier er å oppfatte som virksomheter etter Internkontrollforskriftens bestemmelser. Styret og styreleder regnes som boligeier etter forskriften og har plikter som beskrevet i Internkontrollforskriften. 

Brannvesenet er tilsynsmyndighet etter brannlovgivingen og for den delen av internkontrollen som omfattes av Internkontrollforskriften. 

Her finner dere gode hjelpemidler for å komme i gang med styrearbeidet