Noe forenklet kan man si at den som bygger må forholde seg til bygningslovgivingen og at brannlovgivingen overtar når det foreligger en avsluttet byggesak.  

Når byggesaken er avsluttet står bygningseier igjen med en fysisk bygning og tilhørende dokumentasjon. Herunder hvilke brannsikringstiltak som skal sikre beboere og bygget.

Brannvesenet er tilsynsmyndighet etter brannlovgivingen og for den delen av internkontrollen som omfattes av Internkontrollforskriften. Brannvesenet prosjekterer ikke borettslaget sin branndokumentasjon. Borettslag og sameier skal selv ha den nødvendige dokumentasjonen tilgjengelig.

Eksempel på brannsikringstiltak 

 • Brannvegger 

 • Seksjoneringsvegger 

 • brannceller med tilhørende krav til vegger 

 • dører og eventuelt vinduer 

 • om dører har krav til selvlukking  

 • Sprinkleranlegg 

 • Brannslanger 

 • Rømningsveier 

 • Brannalarmanlegg/varsling 

 • Skilting 

 • ledelys osv. 

Etter brannlovgivingens sin Forebyggendeforskrift skal bygningseier kunne dokumentere både hva som er kravene til bygget og at brannsikringstiltakene vedlikeholdes og etterleves. 

Eksempel på viktige momenter til brannvernrutiner

 • Hver bolig skal ha fungerende varslingsutstyr

 • Hver bolig skal ha fungerende slokkeutstyr

 • Trapperom, korridorer og andre rømningsveier skal holdes ryddig og åpen.

 • Sørg for at ingen biler står parkert på oppstillingsplass for brannbil.

 • Styret i alle borettslag og sameier (boligselskap) skal ha internkontroll-/HMS system.

Borettslag og sameiers plikt til internkontroll

Borettslag og sameier er å oppfatte som virksomheter etter Internkontrollforskriftens bestemmelser. Styret og styreleder regnes som boligeier etter forskriften og har plikter som beskrevet i Internkontrollforskriften. 

Her kan du finne nyttige tips til systematisk sikkerhet i borettslag og sameier.