110-Nordland er nødmeldesentral for alle kommunene i Nordland. Melding om større utendørs brenning oppfordres gjort av ansvarlig melder på telefon 755 46 850.  

Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende regler.