110-Nordland er nødmeldesentral for alle kommunene i Nordland. Melding om utendørs brenning kan gjøres av ansvarlig melder på telefon 755 46 850.  

Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskrifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommune.

Gjør deg kjent med hvilke regler som gjelder for din kommune. Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende regler.