Enhver som anlegger sankthansbål plikter å utvise aktsomhet, og ta nødvendige forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene av brann. Virksomheter (boligsameier, velforeninger m.fl) skal i tillegg forholde seg til Internkontrollforskriftens krav.

For utfyllende informasjon om bålbrenning og grilling i naturen se egen artikkel om temaet. 

Forurensning 

Kommunene har lokale regler for å forhindre forurensning og helseproblemer. Forurensningsforskriften har til hensikt å forhindre at denne type bål ikke brukes til å brenne søppel. 

Sjekk din egen kommunes lokale forskrift om åpen brenning.