Virksomheter (for eksempel barnehager, skoler, velforeninger, boligsameier m.fl.) skal forholde seg til Internkontrollforskriftens krav til skriftlig risikovurdering m.m. 

For utfyllende informasjon om bålbrenning og grilling i naturen se egen artikkel om temaet. 

Forurensning 

Kommunene har lokale regler for å forhindre forurensning og helseproblemer. Forskriften har til hensikt å forhindre at denne type bål ikke brukes til å brenne søppel. 

Sjekk gjerne din egen kommunes lokale forskrift om åpen brenning.