I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det generelle bålforbudet i denne perioden er hovedregelen, men det er likevel tillatt der det er åpenbart at brann ikke kan oppstå. 

Bål er for mange et viktig samlingspunkt når man er på tur, og er sentralt i norsk friluftsliv. Bålplassen kan også være en viktig arena for læring. Vi har alle et stort ansvar for å formilde holdninger, ferdigheter og kunnskap om bålets gleder og farer. Målet er at vi alle opptrer hensynsfullt og varsomt, for å ikke volde skade eller ulempe for andre - eller påføre miljøet skade. 

Våre anbefalinger når du tenner bål 

  • Vurder faren for brann, slik at du er på den sikre siden. 

  • Vurder fuktigheten i bakken. Dersom det ligger snø på bakken eller det har regnet mye over tid, er det som regel trygt å tenne bål.  

  • Ha god avstand til brennbar vegetasjon/materiale.  

  • Vurder vindforhold. Gnister fra bålet/grillen kan spre seg langt med vinden.    

  • Har du muligheten for å slokke? Gjør gjerne opp ild i nærheten av bekk eller vann.  

  • Benytt deg av tilrettelagte grill- og bålplasser. 

  • Vær sikker på at bålet er slukket før du forlater.  

 

Du er selv ansvarlig – alltid

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å gjøre opp ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild/fyre opp bål - la heller være. 
 
Bål er en del av natur- og friluftslivet. Hyggeligst blir det når hensynet til omgivelsene er ivaretatt. 

 

Bruk hodet - tenk branntrygghet!