Trygg Hjemme brosjyre

I prosjektperioden har vi i syv av ni kommuner avviklet til sammen 32 Trygg Hjemme samarbeidsmøter. Gjennom disse erfarer vi at det, med forskjellig omfang, ser ut til at alle Salten kommunene har like utfordringer i forhold til risikoutsatte grupper. Viktige oppgaver for Trygg Hjemme gruppene har vært å utarbeide funksjonelle kartleggingsverktøy, for kartlegging av omfang og risikovurdering av forhold og tiltak rundt sårbare grupper.

Kommunene hadde nokså forskjellige løsninger på utfordringer som i utgangspunktet så like ut. Det ble derfor naturlig å etablere individuelt samarbeid med hver enkelt kommune, i stedet for å danne en felles prosjektgruppe med deltagere fra hver av kommunene.

På tvers av grupper i Trygg Hjemme prosjektet har vi utviklet, informasjonsbrosjyre, formidlet og drøftet faktakunnskap om brann og brannfare, risiko, statistikk, strategier og beskrivelse av risikogrupper, verktøy for kartlegginger av risiko, samt avbøtende tiltak fra verktøykasse. Vi erfarer at samarbeidet i Trygg hjemme gruppene, og deres tverrfaglige sammensetninger, har bidratt til større felles forståelse av utfordringer i forhold til forebygging og håndtering av brannfare. Gruppene formidler ervervet kunnskap videre i sin organisasjon. Vi ser også at evaluering av fremtidige hendelser vil kunne bidra til erfaringsutvekslinger mellom brannvesen og kommuner.

 

Prosjektrapporten kan i sin helhet lastes ned ved å følge linken under "Dokumenter".