Bobiler, campingvogner og båter med overnattingsmulighet bør være utstyrt med røykvarsler og CO-varsler. De som bruker gass bør vurdere en egen varsler for dette.

Ta aldri kullgrillen inn i campingvogna etter bruk. Slokk grillen forsvarlig og la den stå igjen ute når kvelden kommer.

Avstand mellom campingvogner eller spikertelt skal følge av campingplassens retningslinjer.
Brannvesenet får av og til spørsmål om hva som er lovlig minsteavstand. Svaret på spørsmålet er at det skal følge av kommunens reguleringsplan og campingplassens internkontroll.

Brannvesenet får av og til spørsmål om hva som er lovlig minsteavstand. Svaret på spørsmålet er at det skal følge av kommunens reguleringsplan og campingplassens internkontroll.

Salten Brann anbefaler minst 3-4 m mellom vognene, herunder fortelt og spikertelt. Avstanden er ikke nok til å hindre brannspredning, men vil kunne begrense spredningen dersom brannvesenet kommer i tidlig innsats og/eller campingplassen har rutiner og øvelse i å kunne isolere en brann.

For å hindre stor brann anbefaler vi å dele campingplassen opp i roder. Mellom rodene bør det være lite brennbar vegetasjon og minst 12 m mellom vognene.