Røykvarsler

En røykvarsler som virker er en billig forsikring for å komme seg ut i tide.

Husk:

 • Sjekk røykvarsler
 • Bytt batteri om nødvendig
 • Ha tilstrekkelig med røykvarslere

For mer informasjon om røykvarslere på hytta se sikkerhverdag.no.

Slokkeutstyr

Riktig og fungerende slokkeutstyr er viktig for å kunne slokke mindre branner på hytta.

For mer informasjon om slokkeutstyr se her

Rømningsveier

Gode og tilgjengelige rømningsveier er viktig for å komme seg ut ved brann.

 • Det skal være mulig å rømme på en sikker måte fra alle rom
 • Fjern snø foran alle vinduer og dører som kan brukes som rømningsvei.

For mer informasjon om rømningsveier se rømning fra bolig eller sikkerhverdag.no

Levende lys

Levende lys er for mange av oss en av hovedlyskilde under hytteturen, for andre er det for kosen sin skyld. Uansett hvorfor det brukes levende lys må det gjøres på en trygg måte.

 • Ikke gå fra levende lys
 • styr unna brannfarlig pynt
 • velg brannsikkert underlag
 • tenner du flere lys, sørg for at det er nok avstand mellom lysene

Les mer om trygg bruk av levende lys på Sikkerhverdag.no

Trygg fyring

Noen gode tips for god og trygg fyring

 • Bruk tørr ved og god trekk
 • juster trekken så det brenner med rolige synlige flammer
 • bruk aldri tennveske eller andre brennbare væsker i ildstedet
 • Se til at ildsted og pipe tilfredsstiller gjeldende regelverk

Les mer om trygg fyring på sikkerhverdag.no, fyringstips og ildsted og pipe.

For feiing og tilsyn på hytta, se hyttefeiing.

Elektriske apparater

Stort sett alle hytter har en form for elektriske apparater. Enten det er koblet til 12v eller 230v strømanlegg må det brukes på en sikker måte

 • Bruk elektriske apparater under oppsyn
 • Lad mobiler og andre apparater på dagen
 • kontroller strømanlegget på en kvalifisert måte

Bruk av gass

Sørg alltid for å kontrollere at gassutstyr på hytta er montert og vedlikeholdt på riktig måte.

 • gassutstyr og beholdere skal være montert slik at det ikke skades eller løsner
 • gassutstyr og beholdere skal være i god stand
 • slanger og koblinger skjekkes for lekkasje
 • slanger og koblinger SKAL byttes etter angitt levetid

For mer informasjon om gassutstyr på hytta se Sikkerhverdag.no og gassvettreglene

Varsle

Ved brann eller andre behov for akutt hjelp er det viktig å gi riktig stedsangivelse. Der hvor det ikke er adresse kan det være nødvendig å ha koordinater for at nødetatene skal finne frem. vet du hva kordinatene til din hytte er?

Her er noen hjelpemidler for å gjøre disse tilgjengelig