Røykvarsler

Røykvarsler redder liv. Vær sikker på at du hører den i alle rom. Vi anbefaler seriekoblede hvis du trenger flere enn én.

 • Sjekk røykvarslere
 • Bytt batteri om nødvendig
 • Ha tilstrekkelig med røykvarslere

Slokkeutstyr

 • Kontroller slokkeutstyret når dere kommer på hytta
 • Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig og kunne brukes av alle

Rømningsveier

 • Fjern snø foran alle vinduer og dører som kan brukes som rømningsvei

Varsle

Ved brann eller andre behov for akutt hjelp er det viktig å fortelle hvor du befinner deg. Der hvor det ikke er adresse, kan det være nødvendig å ha koordinater for at nødetatene skal finne frem. Vet du koordinatene til din hytte? 

Bruk av gass

 • Slanger og koblinger sjekkes for lekkasje
 • Slanger og koblinger skal byttes etter angitt levetid
 • Vurder å montere en gassvarsler

Trygg fyring

 • Bruk tørr ved og god trekk
 • Bruk aldri tennvæske eller andre brennbare væsker i ildstedet

 

For mer informasjon om brannsikkerhet se https://www.sikkerhverdag.no/