Røykvarsler

Røykvarsler redder liv. Vær sikker på at du hører den i alle rom. Vi anbefaler seriekoblede hvis du trenger flere enn én. 

 • Ha med batteri til røykvarsleren når du drar til hytta
 • Sjekk røykvarslere
 • Bytt batteri om nødvendig
 • Ha tilstrekkelig med røykvarslere

Slokkeutstyr

Ha egnet slokkemiddel lett tilgjengelig. Det er samme krav til slokkemidler på hytta som hjemme. Ha gjerne mer enn et alternativ, brannteppe, vannkanne, slokkespray(frostbestandig om hytta står uten varme) og liknende.

 • Kontroller slokkeutstyret når dere kommer på hytta
 • Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig for alle
 • Vær trygg på hvordan ditt slokkeapparat fungerer

Rømningsveier

Tilstrekkelig med rømningsmuligheter er like viktig som tidlig varsel om brann. Sørg for at rømningsveier er lette å rømme gjennom og at alle er kjent med hvor de kan rømme

 • Ha brannøvelse der dere benytter alternative rømningsveier
 • Fjern snø foran alle vinduer og dører som kan brukes som rømningsvei

Varsle

Ved brann eller andre behov for akutt hjelp er det viktig å fortelle hvor du befinner deg. Der hvor det ikke er adresse, kan det være nødvendig å ha koordinater for at nødetatene skal finne frem. Vet du koordinatene til din hytte?

Bruk av gass

 • Slanger og koblinger sjekkes for lekkasje
 • Slanger og koblinger skal byttes etter angitt levetid
 • Vurder å montere en gassvarsler

Trygg fyring

 • Bruk tørr ved og god trekk
 • Bruk aldri tennvæske eller andre brennbare væsker i ildstedet

 

For mer informasjon om brannsikkerhet se https://www.sikkerhverdag.no/