Øyne og ansikt er spesielt utsatt for skader, husk å bruke beskyttelsesbriller! Dette gjelder ikke bare deg som skal fyre opp fyrverkeriet, men også andre som er i nærheten av der du skal fyre opp.

Husk sikkerhetsavstanden! Hvert produkt har en sikkerhetsavstand, les derfor nøye på pakningen for det fyrverkeriet du skal tenne på.  

Avfyring av fyrverkeri (Klasse II og III) skal bare skje på nyttårsaften i tidsrommet 18:00 til 02:00. Plass for avfyring skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

Myndighetene stiller en rekke krav og begrensninger til håndtering av fyrverkeri. Regelverket er til for vår sikkerhet. Det er også særs viktig at den som bruker fyrverkeri følger sikkerhetsreglene som følger ved det enkelte produkt.