Monter røykvarsler 

En brann utvikler seg raskt i en campingvogn eller et telt og hvert sekund teller. Har du en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarslere bør monteres fast i campingvogner og bobiler. 

Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker før du legger ut på tur. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Det er lurt å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet, så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne. 

Husk brannslokkingsapparat 

Brannslokkeapparat er påbudt i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og jevnlig blir vedlikeholdt, slik at det alltid er klart til bruk hvis uhellet er ute. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer. 

Hold minst 3 meter avstand 

På campingplasser skal det være minst 3 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet. 

En avstand på 3 meter er ikke nok til å hindre en brann i å spre seg videre. Formålet med avstanden er å begrense spredningen av brannen, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokkearbeidet. 

For terrasser, spikertelt og andre mer faste konstruksjoner kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens regler. 

Pass på grillen 

Ikke sett grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget. Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken. 

Bruk aldri åpen ild eller glødende kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser. Tenner du grill og gassapparater inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning. 

Propan 

Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

Sjekk elanlegget 

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er eiers ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske, før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm. 

Nye regler fra 2022

Nye regler for å øke brannsikkerheten på campingplasser trer i kraft til sesongen 2022. Her er link til nytt regelverk for de som ønsker å sette seg inn i dette: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-a-oke-brannsikkerheten-pa-campingplasser/id2844587/