Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak nettsiden
sikkerhverdag.

Der finner du bestemmelser for blant annet oppstilling av
vogner og bobiler på campingplasser, og dessuten tips og råd for å ivareta god
brannsikkerhet på campingtur.

Også i brosjyren «Branntrygg sommer», som er
utarbeidet av Bergen brannvesen, finnes det mange gode råd om
brannsikkerhet på ferie.