Brannsikkerhet knyttet til elbiler dreier seg hovedsakelig om elektriske forhold knyttet til lading. Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget som kan medføre brann eller annen ulykke.

For å unngå brann er det viktig at elektriske anlegg er tilpasset belastingene det utsettes for.