I juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket mellom daværende regjeringspartier Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og opposisjonspartier Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Klimaforliket går inn for et forbud mot fyring med fossil energi i 2020. Det formelle forbudet om oljefyringsforbudet ble vedtatt i Juni 2017.

Forbudets utforming

Det blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg fra 1. januar 2020. Med oppvarming mener man oppvarming av rom, ventilasjonsluft og varmt tappevann.

Det er noen bygningstyper som er foreslått unntatt fra forbudet. Dette er fritidsboliger og fyrstasjoner utenfor strømnettet, driftsbygninger i landbruket, midlertidige bygninger og bygninger som har produksjon som hovedformål.

Her kan du lese forskriften.

Ikke oljefyren eller oljetanken som blir forbudt

Forbudet vil gjelde bruken av fossil fyringsolje, og IKKE selve oljekjelen eller parafinkaminen. Det vil ikke bli forbudt å eie en bolig med oljefyr. Heller ikke en bolig med oljetank.
Det finnes f.eks biofyringsolje på markedet, som kan brukes i stedet for fossil fyringsolje i et
oljefyringsanlegg.

Er likevel ansvarlig for oljetanken

Som oljetankeier er du likevel helt uavhengig av et forbud mot oljefyring ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker.

Her kan du lese om regler for oljetanker.

Mange alternativer til fossil oljefyring

Det finnes en rekke gode og fornybare alternativer til oljefyrte sentralvarmeanlegg og
parafinkaminer.

Her kan du lese om gode alternativer til fyringsolje.