Dersom du er usikker på hvilke lover og forskrifter som er relevante for din bedrift kan nettstedet regelhjelp.no hjelpe deg. Her kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje.

 
Nyttige lenker

DSB område for brannvern, brannvesen og nødnett

DSB område for farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods