Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav om komfyrvakt. Dette betyr at det skal installeres i det faste elektriske anlegget. Dersom du har et eldre kjøkken bør du selv montere en komfyrvakt.

 

Slik virker den

Komfyrvakten består av en sensor og en hovedenhet som kutter strømmen til komfyren. I faste anlegg er hovedenheten plassert i sikringsskapet, men dersom du selv vil montere kan den ligge bak komfyren. Når sensoren oppdager fare for brann utløser den en alarm. Dersom ingen reagerer på denne gir sensoren beskjed til hovedenheten om å kutte strømmen.

 

Typer

Det finnes to typer komfyrvakt. Den ene kobles til via ledning til komfyrens stikkontakt, den andre skal kobles til det faste elektriske anlegget. Begge fungerer på samme måte og har lik kvalitet. De som skal kobles til det faste elektriske anlegget må monteres av elektriker.