• Har boligen din ett plan (en etasje) så er det bare krav om utgang rett ut på bakkeplan. Dette kan være inngangsdøren.
  • Hvis du har en bolig eller leilighet over flere plan (mer enn en etasje) må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Dette kan være rømingsvindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.
  • For hver etasje skal minst annet hvert rom for varig opphold ha rømningsvindu/utgangsdør.
  • Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m, jf. figur. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.
  • Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet.
  • Er det 5,0 m fra vindusåpning til planert terreng er det valgfritt å montere stige.
  • Er det mellom 5,0 og 7,5 m fra vindusåpning til planert terreng skal det være stige. Nyere bygg (etter byggeforskriftene fra 2010) eller bygg hvor loft er tatt i bruk etter 2010 skal ha ryggbøyler på stigen.
  • Rømningsvei fra tidligere godkjent byggesak kan ikke settes varig ut av funksjon uten ny byggesaksbehandling.