Selskapet har 380 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning.

Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for 41 kommuner i Nordland tilsvarende en befolkning på 241 000 innbyggere.

Selskapets hovedkontor er i Bodø