Selskapet har 380 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 276 000 innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø