Det er politivedtektene i kommunen som regulerer bruk av fyrverkeri.

Utenom nyttårssesongen trengs det tillatelse fra brannvesenet for å kunne kjøpe fyrverkeri, hovedsaklig vil tillatelsen bare gis dersom bruken av fyrverkeriet er til eksempelvis bryllup, jubileum etc. Det trengs og tillatelse fra brannvesenet for å bruke fyrverkeri i tettbygd strøk utenom nyttårsaften.

Søknad og tillatelse skal være skriftlig og sendes post@saltenbrann.no – i god tid før planlagt oppskyting.

Etter Forvaltningslovens regler har brannvesenet 3 uker på seg for å avgjøre eller be om utfyllende opplysninger til en søknad. Oftest gjør vi dette fortere, men søker skal eventuelt rekke å hente fyrverkeriet fra importørlager.

Søknadens innhold:

 • Oppgi navn, adresse/kontaktinformasjon og mobiltelefonnummer - også til den som er ansvarlig for oppskytingen hvis det ikke er søker selv.
 • Opplys hvilken anledning det er som skal feires og bekreft at søker og ansvarlig for oppskytingen er over 18 år.
 • Oppgi type og mengde fyrverkeri (vanligvis ett eller flere bakkebatteri) som planlegges brukt.
 • Oppgi oppskytingssted, dag og klokkeslett.
 • Beskriv oppskytingssted, vurder mulighetene for brannspredning. Vedlegg gjerne kart.

Selve bruken av fyrverkeriet reguleres av brannlovens aktsomhetsbestemmelse og de aktuelle sikkerhetsbestemmelser til produktet. Husk å lese produktets bruksveiledning/sikkerhetsbestemmelser og bruk beskyttelsesbriller.

Søknadsplikten til brannvesenet er en sikkerhetsventil i forhold til brannfaren og skadepotensialet ved bruk av fyrverkeri. Det er den som er ansvarlig for fyrverkeribruken som er ansvarlig for sikkerheten, uavhengig av tillatelse eller ikke.
Brannvesenet tillatelser gis kun etter brannlovgivingens regler om brannsikkerhet. Andre forhold må den som skal bruke fyrverkeri løse på annen måte. For eksempel:

 • Bruk av grunn er søkers ansvar. Grunneier samtykke til at området disponeres til oppskyting bør avklares.
 • Ordensforhold reguleres av kommunes lokale politivedtekter. Disse tar gjerne for seg forhold som støyende eller skremmende adferd. Nødvendige tillatelser iht. kommunens politivedtekter/ordensbestemmelser gis av politiet.
 • Konfliktforhold ved fyrverkeri er erfaringsmessig nærliggende institusjoner, dyrehold, barn/leggetider og naboforhold. Ofte er det en fordel at fyrverkeriet sendes opp tidlig på kvelden og at det snakkes sammen på forhånd.
 • Husk at bruk av fyrverkeri kan føre til unødig utrykning eller unødig aktivitet hos nødetatene. Den som sender opp fyrverkeri kan også risikere å bli holdt ansvarlig. 

Best er det å varsle like før oppskyting finner sted. Noen aktuelle etater er:

 • Politivakta, Salten politidistrikt: 755 89 000
 • Hovedredningssentralen: 755 59 300
 • 110-sentralen: 755 46 850
 • Avinor – kontrolltårnet i Bodø 755 42 950 / 755 42 952