• Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Dersom det er skadet skal det leveres tilbake til forhandler.
  • Sørg for at bakkebatteriet står støtt og trygt, støtt gjerne opp med snø om det finnes.
  • Les bruksanvisningen nøye og påse at riktig sikkerhetsavstand blir holdt ved oppskyting.
  • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
  • Bruk tennstav for å tenne lunten.
  • Hvis lunten ikke tenner første gang, vent 30 minutter og hell vann over. Lever fyrverkeriet tilbake til forhandler. Tenn aldri lunten to ganger!
  • Etter endt oppskyting er det viktig å rydde opp rester.
  • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen! Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.