Tilsynet kontrollerer de branntekniske egenskapene med fyringsanlegget, og har som mål å avdekke forhold som kan føre til at en eventuell skorsteinsbrann kan spre seg til bygningen.

  • Fyringsanleggets branntekniske egenskaper blir kontrollert
  • Adkomst for feiing blir kontrollert
  • Fyringsmønster og andre forhold som har betydning for å fastsette behov for feiing av røykkanaler og skorstein kartlegges.
  • Du får innføring/veiledning i fyringsteknikk
  • Du får informasjon om brannvern i hjemmet.

Etter tilsyn med fyringsanlegget vil du ha et godt grunnlag for å kontrollere og vedlikeholde anlegget på en god måte. Du vil også kunne forebygge faren for skorsteinbrann bedre med riktig fyringsteknikk, som igjen fører til mindre behov for feiing.