Meldeplikten er oppfylt hvis du gir etterfølgende informasjon til oss om at det er installert et nytt ildsted, eller at det er gjort vesentlige endringer i et eksisterende fyringsanlegg som kan ha betydning for brannsikkerheten.

Vesentlige endringer kan være:

  • Endret bruksmønster
  • Innstallasjon av nytt ildsted
  • rehabilitering av skorsteinen
  • frakobling av ildsted

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Du kan melde fra om endringer til post@saltenbrann.no eller benytte skjema under

Elektronisk skjema

Utskriftsvennlig versjon