Behovet for tilsyn og feiing er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster, bygningstype og informasjon om endringer er faktorer som bidrar til å fastsette risiko og behov. Tilsyn og feiing vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er derfor ikke en fast hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

For en effektiv og smidig gjennomføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger oppfordres alle til å planlegge hytteturen sammen med oss. Dette kan du gjøre selv eller som del av et hyttenabolag eller hytteforening.

 

Kontakt oss på post@saltenbrann.no eller 48058439