Feiertjenesten i Salten Brann IKS leverer feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg på vegne av våre eierkommuner. Dette blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter som regulerer feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Behovet for tilsyn og feiing er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster, bygningstype og informasjon om endringer utgjør sannsynlighet og konsekvens for brann, som igjen fastsetter risiko og behov. Tilsyn og feiing vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er derfor ikke en fast hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

For spørsmål om feiing og tilsyn kan du kontakte oss på post@saltenbrann.no eller tel:75557405

Spørsmål og svar