Har du dårlig trekk i fyringsanlegget bør du sjekke punktene under. Dette er en liste over de hyppigste årsakene til dårlig trekk i fyringsanlegget. Noen av punktene kan ha enkle tiltak for å bedre trekken, mens andre krever større tiltak. 

Sjekkliste for dårlig trekk

 • Kald skorstein medføre lite oppdrift. Tiltak kan være å la ovnsdør stå åpen i noen minutter for å få romtemperatur i pipa evt. Fyr på litt papir for å få litt ekstra varme opp i pipa.
 • Tilluft til ildstedet. Det kan være nødvendig å åpne et vindu eller dør for å sikre nok tilluft i oppstartsfasen.  Mekanisk avtrekk som kjøkkenvifte o.l bør stenges.
 • Skorsteinen skal vær hel og røykrørshull fra tidligere ildsteder tettet på forskriftsmessig måte.
 • Steng trekken på Ildsteder som ikke er i bruk
 • Skarpe retningsendringer på røykrør kan bremse trekken. Dette kan bli bedre om røykrør byttes til avrundete retningsendringer.
 • Røykrøret fra ildsted bør ha stigning inn til skorsteinen og det skal ikke stikke inn i selve røykløpet. Det skal avsluttes ca 5mm før innsiden av skorsteinen
 • sotluke og evt. feieluke er stengt og at den ikke er skadet.
 • Mye sot i røykrør og ildsted kan føre til dårlig trekk.
 • Lav skorstein er mer utsatt for endringer slik at trekken forverres.
 • Værforhold kan påvirke trekkforhold i stor grad.
 • Topografiske, geografiske forhold og bebyggelse virker inn på trekken negativt bør avgassvifte vurderes. Alternativt kan forlengelse av skorsteinen vurderes.  Forlenges pipa kan den bli så høy før nytteverdien gjør seg gjeldende, dette kan føre til krav om feierplattform og sikring av skorsteinen.
 • Samsvar i dimensjonering mellom ildsted og skorstein. Det kan være at skorsteinen er alt for stor for ildstedet og vil dermed få lav trekk. Hvis skorsteinen er for liten i forhold til ildstedet er faren for mye sotdannelse og sotbrann økt betraktelig.
 • Skorsteiner med flere røykløpløp skal ha fysisk skille mellom løpene. Det bør ikke være felles sotluke og det kan være nødvendig med egen røykhatt over hvert røykløp.
 • Små pipehatter kan bremse trekken. Hovedregelen på pipehatt er at den skal være like høy som tverrsnittet på skorsteinen pluss 25% eller etter anvisning fra produsent av skorsteinen.