Ja det er de. All forskning viser til det, men det vil ikke si at alle eldre ovner er dårlige.

Et rentbrennende ildsted er nøye konstruert for å oppnå en optimal forbrenning. Partikkelutslippet fra rentbrennende ildsteder er derfor svært lave, og det er bra. Et lavt partikkelutslipp fører til mindre sot i pipa og generelt mindre svevestøvpartikler i lufta.

Rentbrennende ildsteder bruker mindre ved for å oppnå samme effekt som eldre ildsteder. I beste fall kan du nesten halvere vedforbruket og fortsatt ha det like varmt.

Rentbrennende ildsteder, forutsatt godt vedlikehold og riktig montering, gir et bedre inneklima. Vedfyring avgir en del uforbrente avfallsstoffer som ikke er fordelaktig å ha i huset. med rentbrennende ildsteder blir en langt større andel av partikler brent i forbrenningskammeret enn i eldre ildsteder. Med andre ord blir det mindre forurensning av innemiljøet.

Eldre ildsteder kan også bli bedre for lommeboka og miljøet ved å gjøre noen aktive tiltak.

Fyr riktig og fei ildstedet regelmessig. Et rent ildsted som brukes riktig vil oppnå en bedre forbrenning og utnyttelse av veden.

De aller fleste ikke rentbrennende ildstedene vil aldri kunne måle seg opp mot et moderne rentbrennende ildsted på effektivitet forutsatt riktig bruk og vedlikehold, men enkelte magasinerende ildsteder som kakkelovner og klebersteinsovner vil alikevel gi tilsvarende eller bedre forbrenningsverdier.

Her kan du se noen videoer om hvordan du kan utnytte potensialet effektivt i eldre ildsteder.