Det er stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør. Du kan derfor gjøre dette selv eller få en sertifisert montør for å mintere ildstedet.

Feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning.

OBS! Undersøk om skorsteinen er dimensjonert for ildstedet. Ikke alle skorsteiner er egnet eller bygget for enkelte typer ildsteder.

Er du usikker på om du kan montere et ildsted er det smart å kontakte feieren eller andre fagpersoner.