Røykrøret skal ha minimum 300 mm avstand til brennbar vegg, eller at vegg er beskyttet med en 100 mm tykk brannmur (evt godkjent brannmursplate). Røykrøret bør ikke ha mindre avstand til brannmur enn 100 mm, og må uansett ikke berøre brannmuren.

Der røykrør går gjennom etasjeskiller eller vegg av brennbart materiale, må man mure eller støpe rundt røykrøret slik at røykrørets ytre flate ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 230 mm. Røykrør må ha feieluke ved hvert bend og for øvrig der hvor det er nødvendig for at røret lett skal kunne feies.