Alle mål og oppstillingsvilkår skal fremkomme av ildstedets monteringsanvisning. Oppgitte mål er minimumsmål.

For eldre ildsteder (produsert før 1998) finnes det ikke montenteringsanvisninger. Avhengig av type ildsted må ildstedet monteres med tilstrekkelig avstand til både brennbar og ubrennbar vegg. Ta kontakt med feieren eller annen fagperson for å sikre at du monterer ildstedet riktig.