Ildsteder produsert fra 1940-1998 kan ikke nymonteres i en bolig eller fritidsbolig. 

Bruk av eldre bevaringsverdig ildsted produsert før 1940, kan være nødvendig i bygning eller byggverk der en ønsker å beholde interiøret eller tilbakeført til tidsepoken det ble bygget i, med originale eller kopierte bygningsdetaljer. Merk at noen kopier av antikvariske ovner kan leveres med moderne, rentbrennende teknologi. Det er viktig å kontrollere at skorsteinen tåler den røykgasstemperatur som ildstedet er testet for. Du må også søke til kommunen for å få dispensasjon for utslipskrav når du skal montere slike ildsteder.

Ildsteder produsert etter 1998 kan i prinsippet remonteres. alle ildsteder produsert etter 1998 skal være rentbrennende og testet ved akrediterte testsentere for ildsteder. Ildstedet må monteres i samsvar med tilhørende monteringsanvisning.

Før du monterer et nytt ildsted på skorsteinen er det viktig å undersøke om ildstedet er tilpasset ditt behov og at skorsteinen er dimensjonert til ildstedet.