Adresse der montering er utført
Kmmune der huset ligger
Hvilke leilighetsnummer har du

Ildsted

Ildstedets merke
Ildstedets modellnavn
Hvilket rom er ildstedet montert
Hvilken etasje er ildstedet montert i
Erstatter ildstedet et annet ildsted?*
 
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?*
 
Hvilke type skorstein er ildstedet montert på

Skorstein

Er det flere ildsteder koblet på skorsteinen?*
 
Hvilke ildsteder er koblet til pipa?