Når feiet du på hytta sist? Og er du sikker på at fyringsanlegget er i god nok stand til å forhindre brann? Planlegg en hyttetur sammen med feieren. Vi hjelper deg med feiing av pipa, kontroll av fyringsanlegget og mange gode tips og råd om brannsikkerhet.

Dersom du er tilknyttet en hytteforening eller dere er flere hyttenaboer som ønsker å bestille feiing og tilsyn kan dette også gjøres som en felles henvendelse.

Henvendelser og bestilling av hyttefeiing kan gjøres til post@saltenbrann.no.

 

NB! Husk at du selv er ansvarlig for at fyringsanlegget er kontrollert og vedlikeholdt i samsvar med brannlovgivningen. Og at du må melde fra til Salten Brann når du installerer nytt ildsted eller har gjort vesentlige endringer av fyringsanlegget.