Av alle brannmeldinger Salten Brann rykker ut til, skyldes 1 av 4 branntilløp på komfyr eller tørrkok. De fleste hendelsene skjer på dagtid og rammer ofte eldre mennesker. Vi vet at nærmere 10 % av boligbranner hos oss har årsak i matlaging. Men - vi har grunn til å tro at dette tallet er høyere, all den tid at alt for mange branner har ukjent årsak. Nesten halvparten av alle branntilløp på komfyr skjer i helgene. Det er branner som starter om natten som tar flest liv. Hvert femte branntilløp på komfyren skjer om natten – når de fleste av oss sover.  

Komfyrvakt redder liv 

Vi vet at komfyrvakt redder liv og er avgjørende for at en brann ikke får utvikle seg ut over selve komfyren. Med komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner. 

Et krav i nye boliger 

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Kravet kom i 2010.  Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt.