For medarbeidere med tilgang til innlogging finnes STÅENDE ORDRE for selskapet på vår Sharepoint.

Med bakgrunn i at flere aktører er samlet på stasjonen i Bodø koordineres dette arbeidet med Nordland Politidistrikt og Nordlandssykehuset HF. 

Med bakgrunn i at vi er en samfunnskritisk organisasjon kan dette medføre strengere tiltak for medarbeidere i Salten Brann enn for befolkningen generelt og ytterligere strengere for aktiviteten på Albertmyra.

For alle medarbeidere i Salten Brann, som har mulighet for innlogging, vil det også legges ut informasjon i Sharepoint. Denne nås ved å klikke her.

DSB har laget en egen side med informasjon og råd til brannvesen og 110-sentraler på sin nettside angående Koronaviruset og COVID-19 sykdommen. Den finner du her.

God håndhygiene er svært viktig nå. Dette er et tiltak alle kan og bør tenke på, både privat og på jobb.

For alle ansatte som skal være i karantene skal råd om hjemmekarantene følges. Dette gjelder uavhengig av symtomer eller ikke. Nærmeste leder skal kontaktes pr. telefon. Arbeidsgiver vil være i kontakt med de det gjelder også før du kan komme tilbake på jobb.

Planlegger du å reise ber vi om at du sjekker ut disse reiserådene.

Ansvarlige på alle våre lokasjoner skriver ut Hygieneplakaten og henger denne opp på inngangsdører og egnede steder.

Særlige tiltak for de som jobber på Albertmyra i Bodø:

Tiltak for å redusere risiko for smitte: Her er det gode basale smittevernstiltak

Den enkelte

• Vask hendene med en gang du kommer på jobb, i garderoben, før du går inn på arbeidsplassen og før du forlater arbeid.

• Alle ansatte må ha fokus på basal hygiene. Det er hengt opp plakater med info fra FHI.

• Vaske pulten og tastaturet ofte og alltid ved vaktens/arbeidsdagens begynnelse.

• Headsett skal ikke byttes internt mellom operatører.

• Personell som har reist i risikoområder skal kontakte sine ledere per telefon og ikke møte på jobb.

• Alle forholder seg til toaletter i respektive garderober.

Selskapet

• Arbeidsgiver sørger for nok såpe og desinfeksjonssprit tilgjengelig.

• Renholderne har ekstra fokus på håndtak og andre ting som vi alle tar på. Disse vaskes ofte. Egen avtale er utarbeidet med renholdstjenesten.

• Vi begrenser besøk inn på nødsentralene og brannstasjonen i tiden fremover.

• Vi oppfordrer til litt mindre sosialisering/personellflyt mellom arbeidssoner på jobb i denne fasen. 

• Egne retningslinjer for besøk, møter og reiser kommuniseres i organisasjonen.

Generell informasjon om viruset og hvem man skal kontakte hvis man har mistanke om smitte.

Utbruddet av Coronaviruset krever tiltak for å forhindre smittespredning. Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig med informasjon og gir nasjonale anbefalinger for å begrense utbruddet. For mer informasjon om coronaviruset, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/