John Harald har lang fartstid fra 110-sentralen og vi er svært fornøyde med at han vil dele sin kompetanse med oss i mange år til. 

Vi ønsker John Harald velkommen til å være med på å ta et tydelig ansvar for å utvikle brann- og redningstjenesten og samvirke på tvers av nødetatene.