Bålet må ikke antennes nær skog og annen utmark. Det er ulovlig å forlate utendørs oppgjort ild før ilden er fullstendig slokt. Det skal være avklart hvem som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Den som er ansvarlig for bålet må utføre en helhetsvurdering av omstendighetene rundt bålplassen, tilgjengelighet av slukkemidler, vind, vakthold m.m. I tillegg kommer at virksomheter (for eksempel barnehager, skoler, velforeninger, boligsameier m.fl.) skal forholde seg til Internkontrollforskriftens krav til skriftlig risikovurdering m.m.

Vanligvis er det gjennom kommunenes forskrift om åpen brenning nedlagt bålforbud med en
unntaksregel for å kunne brenne sankthansbål, her er det også fokus på at bålene ikke brukes til å brenne søppel, men bare rent trevirke.

Sjekk gjerne din egen kommunes lokale forskrift om åpen brenning.

For utfyllende informasjon om bålbrenning og grilling i naturen se egen artikkel om temaet.