Tilsyn av fyringsanlegg opphører fra og med 12.03.20 og inntil ny beskjed kommer. I denne perioden vil ansatte i Forebyggende avd. bolig og feiertjenesten kun utføre ordinær feiiing av skorstein. 

Dersom du ønsker at sot fjernes fra sotluke må dette avtales med feier.