Risikoutsatte grupper: 

  • - eldre og/eller pleietrengende, 
  • - personer med rus og/eller psykiatriproblematikk, 
  • - asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere, 
  • - personer som av ulike årsaker er ekstra utsatt for brann 

Ikke alle innenfor hver av disse gruppene utgjør en høyere risiko enn befolkningen for øvrig, men at en forhøyet risiko følger faktorer som funksjonsnedsettelse og/eller kognitiv svikt, språkproblemer og annerledes sikkerhetsstruktur. 

Har du bekymringer vedrørende brannsikkerheten, ta kontakt. Vi følger opp alle bekymringsmeldinger. 

 

Slik kan du nå oss 

 Salten Brann logo

Salten Brann 

Olav V gate 200, 8070 Bodø 

Telefon: 75 55 74 05

 Epost: post@saltenbrann.no