Virksomhetsstratgeien til selskapet vil gi leseren ett godt innblikk i fokusområder som selskapet skal utvikle seg innenfor de kommende årene. Det er utarbeidet en leservennlig utgave gjennom et strategimagasin som du vil finne til høyre for denne teksten.